Вівторок, 2024-04-16, 8:49 PM
 
Андрій Бондаренко
Персональний сайт

» Навігація
» Посилання
Блог на Wordpress.com
"Композитор" - проект Півтона Безвухого

на початок

Передмова


Курс "Музична інформатика” ставить за мету описати, а також допомогти у практичному опануванні студента комп’ютерними технологіями, призначеними для вирішення конкретних завдань, що постають у роботі музиканта – таких як набір нот, синтез звуку, обробка та створення фонограм тощо. Опанування матеріалу курсу має для майбутнього музиканта і музикознавця практичне значення, оскільки дозволить широко застосовувати інформаційні технології в творчій та дослідницькій діяльності.

Матеріал курсу розраховано на студентів, які мають базову музичну освіту, а також пройшли курс загальної інформатики. Разом з тим курс музичної інформатики розширить знання студентів як у галузі історії музики, так і у галузі інформаційних технологій, збагатить уявлення про процеси, що відбуваються в сучасній музичній культурі.

У цьому курсі переважно розглядатимуться технології, доступні для державних освітніх закладів, домашньої роботи, та студій з обмеженим бюджетом. Курс лекцій розбито на дев’ять тем. Перша тема має оглядовий характер, друга – історичний, третя і четверта – загальнотеоретичний, інші теми присвячені вивченню програмного забезпечення. По можливості ми давали розгляд найновіших версій програм, які були доступні на момент написання цього підручника, проте в ряді випадків ми зверталися і до старіших версій програм, особливо в разі, коли різниця між старими версіями й новими була значною, а новітні версії ще не отримали достатнього поширення серед українських користувачів.

Більшість тем розбито на окремі підтеми. В кінці кожної теми містяться питання для самоперевірки, завдання для практичної та самостійної роботи. У темах, що стосуються опанування програмного забезпечення ми подаємо лише тематику та загальний напрям завдань, тоді як конкретний вибір пісні для аранжування можна залишити за студентом в залежності від його музичних уподобань та творчих здібностей.
» Пошук

© Андрій Бондаренко, 2024