Вівторок, 2024-04-16, 8:27 PM
 
Андрій Бондаренко
Персональний сайт

» Навігація
» Посилання
Блог на Wordpress.com
"Композитор" - проект Півтона Безвухого

A
accidental    
accuracy   
ADC, analog-to-digital     converter

add   
adjust   
знак альтерації
точність
АДЦ, аналого-цифровий перетворювач
додати
регулювати
aftertouch   


amplify  
amplitude   
apply   
arrangement   
 тиск на клавішу після її натиснення (підтримують не всі клавіатури)
  змінити амплітуду сигналу
амплітуда
  застосувати (напр. ефект)
  аранжування
attack   

augmented   
avi
1) атака звуку;
2) включення ефекту
  збільшений (інтервал)
  формат відео

B


background   
band   
bandwidth   
band pass filter, BP    
bar   
barline   
beam  
 
beat        
bit        
bit depth   
задній план
смуга частот
ширина смуги
смуговий фільтр
такт
тактова риска
ребро (у запису нот 1/8 тривалості й коротших)
доля (такту); 2) удар
біт, найменша одиниця інформації
розрядність
bitrate            bookmark   
bottom   

bracket   
бітрейт, швидкість проходження інформації по каналу передачі (див. Стиснення та формати звукових файлів)
закладка
низ (сторінки, нижня нота в акорді)
аколада, дужка
brightness   
burn (CD)    
button   
bypass
яскравість
запис (компакт-дисків)
кнопка
відключення (ефекту)

C


channel   
сhorus   
constant bitrate, CBR    
close   
канал
хорус
постійний бітрейт
закрити
clipboard   сlipping    буфер обміну (пам’ять у якій зберігається скопійований фрагмент такту або звуку)

обрізування звукової хвилі, що  звичайно виникає при перевищенні допустимого рівню сигналу
compressor   
copy   
сreate
  
сrossfade
компресор
копіювати
створити (документ, елемент партитури і т.п.)
перехресне накладення фрагментів звуку

D


DAC, digital-to-analog converter 
 
dashed line   
delay   
depth      
 ЦАП, цифро-аналоговий перетворювач
 пунктирна лінія
 затримка
глибина

device   
distortion   
digital   
dithering   
dotted note
пристрій
дисторшн
цифровий
дитеринг
нота з крапкою (тривалість подовжена на ½)
downbeat   
dry (signal)   

dynamics   
dynamics processing
сильна доля такту
сигнал, що не пройшов обробку даним ефектом
динаміка, гучність
ефекти динамічної обробки,

E

effect   
echo   
edit   
effect   
envelope   
erase   
equalization, EQ   
export   


extract audio from CD


ефект

луна

редагувати

ефект (напр.. звуковий)

обвідна

витерти

еквалайзер 

експорт файлу (як правило – збереження відредагованої інформа­ції у за­даному форматі).

відкрити файли з аудіо компакт-диску.


F

fade   
fade in   
fade out    
feedback   


file        
filter       
flange       
frame    
  
frequency        
FFT, Fast Fourier transformпоступова зміна амплітуди
поступова поява звуку
затухання
зворотній зв’язок (як правило, багаторазове засто-сування ефекту)
файл
фільтр,
фленжер
кадр, найменша одиниця виміру часу
частота
швидке перетворення Фур’є, алгоритм спектраль-ного аналізу звуку.

G

gapper   

generate   
grace note   
grid   
graphic


ґепер (ефект вставки короткотривалих фрагментів тиші)

згенерувати, створити

форшлаг

сітка

графік, графічне представлення


H

half note

help
        
Hertz, Hz   
 

HP, high-pass filter      
hiss


нота половинної тривалості («половинка»)

букв. допомога, посилання на файли довідки

герц, одиниця виміру частоти (1 гц = 1 період в секунду)

високочастотний фільтр

високочастотне шипіння (напр. магнітофонних касет)


I

import   


inch   
input   

 


insert

імпорт (як правило – відкриття файлів з форматів, не властивих даній програмі).

дюйм

вхід: 

1) роз’єм для підключення аудіо- чи MIDI-пристроїв 

2) джерело прийняття аудіо чи MIDI-інформації у музич­них редакторах

3) вхідний сигнал у модулях звукових ефектів (тобто необ­роблений).

вставити


K

key   
key signature   
keyboard

ключ, клавіша

знаки біля ключа

клавіатура


L

label   


latency    

level   
LFO, low frequency oscilator    
library    
limiter   
load   
loop
      

low pass, LP
1) мітка
2) лейбл (компанія, що випускає аудіоза-писи)
затримка (як правило, при обробці аудіо)
рівень
генератор низьких частот
бібліотека
лімітер,
завантажити (файл, пресет)
звукова петля, фрагмент звуку, що багаторазово (теоретично – нескінченно) повторюється.
низькочастотний фільтр

M

margins   
mastering   
measure   
merge   
metronome   
MIDI,    
music instruments digital interface

mix down, mixing    

modulation   
mp3   


multitap delay    

mute
поля
мастеринг, заключний етап роботи над фоногра-мою
такт
злиття файлів в один
метроном
букв. цифровий інтерфейс музичних інструментів, див. Технологія MIDI
мікшування (змішування звукових сигналів)
1) модуляція 2) вібрато
популярний формат стисненого звуку
ефект луни, при якому налаштовується кожне від-луння
заглушити (напр. звукову доріжку)
N

narrow   
noise   
noise reduction    
noise gate   
normalizing   
note   
notehead

вузький (напр. смуга частот)

шум

шумопригнічення

ефект нойзґейт

нормалізація

нота

голівка ноти


O

.ogg, OggVorbis

option   
OSC, oscillator     
output        
overdrive       

overdub   
overlap   
overwrite

популярний формат стисненого звуку

установка (опція)

генератор коливань

вихід:

1) роз’єм для підключення аудіо- чи MIDI-пристроїв 

2) пристрій відтворення аудіо чи MIDI-інформації у музич­них редакторах

3) вихідний сигнал у модулях звукових ефектів (тобто об­роблений ефектом).

овердрайв (ефект амплітудного перевантаження)

накласти

перекриття

перезаписати (переписати)


P

palette   
pan, panning   

paste       
phaser       
pitch       
playback        
point   
portamento   


preset  
    
press   
preview       


process

палітра, набір інструментів

панорама, локалізація звуку у просторі

вставити

фаза

фейзер

висота звуку

відтворення звуку

точка

поступова зміна висоти при переході від одного звуку до іншого

пресет (набір налаштувань в синтезаторах)

натиснути

попередній перегляд (прослуховування) без збереження інформа­ції

в звукових редакторах – обробка сигналу


Q

quantization   
quit

квантування

вихід


R

rate   
real-time
    

record   
refresh   
remove   
rename   
reverb

швидкість, частота

у реальному часі (в «живому» часі, тобто під час гри чи відтво­рення)

запис (напр. звуку)

оновити

видалити, усунути

перейменувати

реверберація


S

sample    

sample rate    
sampler    

cемпл:
1) зразок звучання певного інструмента чи ансамблю інструмен­тів;
2) точка виміру амплітуди при оцифрування звуку.
 частота дискретизації
 семплер, пристрій для роботи із семплами (1) 
save    
scroll   
select     
sequencer     


settings     

 зберегти (файл)
 прокрутка
 вибрати
 секвненсер, пристрій для  редагування та збереження MIDI-фай­лів

 параметри

shortcuts    silence     
sin   
skip   
slur   
 «гарячі клавіші», комбінації клавіш на клавіатурі комп’ютера, на­тиснення яких  призводить до виконання певної команди.
 тиша (відсутність сигналу)
 синусоїдальний сигнал
 пропустити
 ліга (для позначення штриху легато)
SMPTE
snap        

solo     


sound    
sound card    
 один із видів сигналу синхронізації часу, представлений у фор­маті го­дини : хвилини : секунди : фрейми.

 функція, за допомогою якої вибір фрагменту здійсню­ється так, що його по­чаток і кінець співпадають з певними відліками часу – на­приклад секундами, або долями музичного такту.
 соло, в мікшері – параметр, що включає звучання єдиної доріжки і приглушує інші.   
 звук, звучання
 звукова плата
stereo      
swap
 стерео, формат аудіо, що включає щонайменше дві доріжки (ліву і праву) для відтворення просторового ефекту.
 поміняти місцями

T

tap   
tempo    


 удар
 темп, вимірюється у bpm, тобто ударах (метронома) на хвилину
 
tick   

timecode    
 
 тік, найменша одиниця часу у секвенсерах
 цифровий сигнал,  що синхронізує роботу кількох пристроїв. Найбільш розповсюджені форми сигналу -  SMPTE та MIDI timecode.
 
tone      

tool      
toolbar     
 тон, може відноситись як до простих, так і складних тонів
інструмент (для редагування)
 панель інструментів
track     


transposition      


доріжка:
1) окрема композиція на аудіо компакт-диску;
2) доріжка в програмі багатоканального зведення, як правило, для звукової або MIDI інформації.
 транспозиція, переміщення музичного матеріалу в іншу  тональність
treble clef   
trim   
tuplet   

tutorial
 скрипковий ключ
 обрізати
 нестандартна ритмічна група (тріолі, квінтолі і т.п.)
 файли, призначенні для демонстрації можливостей програми або навчання користування програмою.

V

variable bit rate (VBR)      
velocity   

vibrato   

view    

volume    

VST, Virtual studio technology


  варійований бітрейт,
 сила удрау по клавіші, звичайно - динаміка
 вібрато, ефект коливання частоти звуку
 вигляд (вікна, матеріалу, що редагується і т.п.)
 динаміка звуку, гучність

 поширений формат програмних синтезаторів і ефектів
W

wave   
waveform    
wheel   
window         
whole note


хвиля (в т.ч. звукова хвиля)
форма хвилі
колесо
вікно
ціла нота


Z


zoom        
zero crossing


масштаб (перегляду)
точка нульової амплітуди


» Пошук

© Андрій Бондаренко, 2024